Aftrekbaarheid dienstencheques in de personenbelasting

De aftrek in uw aangifte personenbelasting is beperkt tot 156 dienstencheques per belastingplichtige wat neerkomt op een bedrag van 1.404,00€ per belastingplichtige.

Het maximum fiscaal aftrekbare bedrag bedraagt immers 1.410,00€ wat bereikt wordt met de aankoop van 156 dienstencheques.

Wij stellen echter vast dat er heel wat gehuwde of samenwonende belastingplichtigen meer cheques bestellen dan het fiscaal aftrekbare aantal. Om uw aankoop van uw dienstencheques fiscaal optimaal te benutten dient U :

  • per belastingplichtige de aankoop van de dienstencheques te beperken tot 156.
  • dient uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner zelf (in eigen naam) dienstencheques te bestellen. Om dit mogelijk te maken dient de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner zich zelf als gebruiker bij Sodexo kenbaar te maken. Beide partners zullen dan een fiscaal attest ontvangen afhankelijk van hun aanbetaling. Zodoende kan voor beide partners de fiscale aftrek gelden tot 1.404,00€.