Startadvies


Het opstarten van een eigen zaak vereist heel wat administratie. Admin-Plus begeleidt u bij het inschatten van mogelijke risico’s, het maken van de juiste financiële beslissingen en staat u bij in het nemen van de nodige stappen bij de oprichting van uw onderneming.

Boekhouding


Uw financiële administratie moet erop gericht zijn dat u op een overzichtelijke wijze inzicht krijgt in uw stand van zaken, zodat u gewapend bent voor het nemen van de juiste beslissingen. Wij helpen u om uw wettelijke formaliteiten accuraat en correct te rapporteren.

Administratie


Het Admin-Plus-team begeleidt en adviseert u bij de organisatie van uw administratie, het opstellen van diverse contracten, aangiften en waardebepalingen. Ook voor subsidieaanvragen en participatiefonds weten wij de juiste instanties te vinden.

Personeelsbeheer


Personeelsadministratie en de daarbij horende loonberekeningen zijn vaak een complexe en tijdrovende aangelegenheid voor een ondernemer. Uw personeel rekent, terecht, op een correcte salarisverwerking. Doe beroep op Admin-Plus om u bij te staan.

Op zoek naar een boekhouder
of fiscaal adviseur?

Neem vandaag nog contact op met
Admin-Plus!

Contacteer ons >

Op zoek naar een boekhouder
of fiscaal adviseur?

Neem vandaag nog contact op met
Admin-Plus!

Contacteer ons >