Admin-Plus, uw partner voor personeelsbeheer


Personeelsadministratie en de daarbij horende loonberekeningen zijn vaak een complexe en tijdrovende aangelegenheid voor een ondernemer. Uw personeel rekent, terecht, op een correcte salarisverwerking. Doe beroep op Admin-Plus om u bij te staan.

 begeleiding in opmaak van personeelscontracten
 maandelijkse loonaangiften
 aanmelding sociaal secretariaat
 contacten met officiële instanties (RVA, RSZ, …)
 bijstand sociale controles, …

Op zoek naar een boekhouder
of fiscaal adviseur?

Neem vandaag nog contact op met
Admin-Plus!

Contacteer ons >

Op zoek naar een boekhouder
of fiscaal adviseur?

Neem vandaag nog contact op met
Admin-Plus!

Contacteer ons >